Terms & Conditions

Site – ul web MobileShop.eu este furnizat de Morning Ideas s.r.o. având sediul social situat la adresa din: Klincová 35 Bratislava 821 08 (denumit în continuare „MobileShop" sau „platforma”).  Site – ul le acordă comercianților profesioniști posibilitatea de a - și oferi propriile produse spre vânzare clienților, folosindu – se de platformă, prin încheierea de contracte directe unul cu celălalt. În limitele acestui aranjament, MobileShop intervine ca și intermediar tehnic asigurând platforma, dar nu se implică în niciun fel în contractul de vânzare dintre comercianții profesioniști și client.

Prezentele termeni și condiții (denumite în continuare „Termenii și Condițiile") reglementează relația legală încheiată între comerciant și cumpărător pe platforma MobileShop.

 

Prezentele termeni și condiții pot suferi modificări în orice moment, fără o notificare prealabilă în acest sens, prin actualizarea prezentei postări. Orice modificări postate intră imediat în vigoare și produc efecte legale. Dvs. vă revine responsabilitatea de a verifica aceste Termeni și Condiții în mod periodic, pentru a afla orice posibile modificări. Dacă veți continua să folosiți acest site web ulterior postării modificărilor respective, înseamnă că le acceptați și sunteți de acord cu acestea din urmă.

I SFERA DE APLICABILITATE A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Utilizarea și accesul dvs. la prezenta platformă, precum și efectuarea unei achiziționări, plasarea unei comenzi sau efectuarea de cumpărături pe site – ul web (denumite în solidar „Site-ul”), sunt guvernate de totalitatea termenilor asociați cu prezentele Termeni și Condiții, precum și de Politica în materie de Confidențialitate, și orice alte reguli și politici specifice Site – ului, care pot fi publicate în mod ocazional. Între timp, în ceea ce privește cumpărăturile și tranzacțiile dvs. pe Site, Termenii și Condițiile dintre dvs. în calitate de cumpărător și comercianții profesioniști respectivi vor fi obligatorii în ceea ce vă privește. Pe cale de consecință, recomandarea noastră este ca dvs. să lecturați cu atenție prezentele Termeni și Condiții, precum și toate celelalte condiții, termeni și informații adiționale, inclusiv, dar fără a se limita la Politica în materie de Confidențialitate.

În cazul în care se asigură traducerea versiunii din limba engleză a prezentelor Termeni și Condiții, sunteți de acord cu faptul că respectiva traducere are numai caracter informativ și că versiunea în limba Engleză este cea care va guverna utilizarea Site – ului de către dvs.

Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, prin utilizarea și accesul dvs. pe Site, declarați faptul că sunteți (a) o persoană care deține deplina calitatea legală și care este capabilă să încheie un contract legal obligatoriu, sau în cazul în care nu dețineți calitatea legală necesară, că ați primit aprobarea din partea părinților sau a altui reprezentant legal și că, prin urmare, vă obligați în virtutea prezentelor Termeni și Condiții și că (b) vă este permis să primiți orice produse. În cazul în care nu conveniți în ceea ce privește (sau nu puteți respecta) prezenta Secțiune, vă rugăm să nu folosiți acest Site.

Toate informațiile în materie de facturare și înregistrare furnizate pe Site trebuie să fie veridice și declarate cu deplină acuratețe. Fiecare Utilizator va fi singurul responsabil în ceea ce privește informațiile și conținutul postate pe Site. Furnizarea unor informații necorespunzătoare sau neadevărate constituie un act de încălcare a prezentelor Termeni și Condiții, iar Utilizatorul va fi responsabil cu toate daunele cauzate comercianților profesioniști, sau oricărui alt Utilizator, sau oricărei alte terțe părți relevante.

Toate materialele, inclusiv imaginile, textele, ilustrațiile, elementele de design, iconițele, fotografiile, programele și materialele în formă scrisă , precum și celelalte asemenea materiale care fac parte din Site –ul de față (denumite, împreună „Conținutul”), sunt dedicate numai utilizării în scop personal, non – comercial. Puteți descărca sau copia Conținutul și celelalte materiale descărcabile ce apar prezentate pe Site, numai în interes personal. Nu aveți voie să reproduceți, să publicați, să transmiteți, să distribuiți, să afișați, să modificați, să creați produse derivate din, să vindeți sau să participați în activitatea de vânzare, sau să exploatați în orice fel prezentul Conținut sau Site – ul, nici în totalitate, nici parțial. Conținutul prezent pe acest Site nu se poate folosi decât ca și resursă în materie de achiziționare. Orice alt tip de utilizare, inclusiv reproducerea (cu excepția celor anterior menționate), modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, prezentarea sau realizarea Conținutului de pe Site, este strict interzis.

Platforma poate sista funcționarea Site – ului sau a oricărei părți a acestuia din urmă în orice moment și poate modifica respectivul Conținut al Site – ului sau orice parte din acesta din urmă fără niciun fel de notificare prealabilă. Site – ul nu trebuie să fie disponibil în orice moment. Platforma are dreptul să mențină Site – ul, iar Utilizatorul nu are niciun drept la niciun fel de compensație.

Pe perioada cât accesați Site –ul, sau atâta vreme cât vă folosiți de serviciile acestui Site, trebuie:

 1. Să nu postați, sau să nu transmiteți informații sau Conținut cu un caracter fals, inadecvat, înșelător, defăimător sau calomniator
 2. Să nu încălcați nicio lege, reglementare, bunele maniere, drepturile terților, prezentele Termeni și Condiții sau nici una dintre politicile noastre, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală ale terților;
 3. Să nu omiteți să efectuați plata pentru produsele și articolele pe care le – ați achiziționat;
 4. Să nu manipulați procesul de facturare sau să nu omiteți să efectuați plata sau să achitați tariful relevant;
 5. Să nu subminați sistemele de feedback sau de rating;
 6. Să nu distribuiți comunicări electronice de tip spam, sau bulk, scrisori în lanț, sau alte asemenea scheme piramidale pe Site;
 7. Să nu distribuiți viruși, sau alte asemenea tehnologii care pot afecta Site –ul, sau interesele sau proprietatea comercianților profesioniști și a altor asemenea utilizatori;
 8. Să nu folosiți niciun mijloc automat de accesare a Site –ului și să nu colectați niciun fel de date de pe Site prin intermediul acestor mijloace automate (inclusiv, dar fără a se limita la roboții de colectare, păienjenii, dispozitivele de răzuire sau alte asemenea dispozitive sau programe automate) sau dacă nu puteți folosi tehnici de încadrare, să nu introduceți datele sau conținutul respectiv pe Site sau să afectați în orice alt fel Site – ul respectiv.
 9. Să nu cauzați niciun fel de răspundere pentru comercianții profesioniști sau în ceea ce privește platforma respectivă.

MobileShop își rezervă dreptul de a limita, rezilia sau refuza dreptul de utilizare sau accesare a platformei, pentru orice Utilizator, indiferent de motiv, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea oricărui drept de proprietate intelectuală al terților, încălcarea prezentelor Termeni și Condiții, încălcarea bunelor maniere, care defăimează sau ar putea afecta buna reputație a platformei în orice fel și / sau care ar putea cauza orice răspundere pentru MobileShop. Prin prezenta, fiecare Utilizator convine în continuare, că platforma nu va fi responsabilă în niciun caz față de niciun Utilizator sau în fața nici unui terț, în cazul în care Utilizatorul respectiv nu a putut utiliza sau accesa Site – ul respectiv.

III CONTURI, PAROLE ȘI ELEMENTE DE SECURITATE

Pentru efectuarea de cumpărături, Site – ul vă poate solicita să vă deschideți un cont (inclusiv prin setarea unui nume de utilizator și a unei parole). Veți purta responsabilitatea deplină în ceea ce privește păstrarea confidențialității informațiilor pe care le dețineți în legătură cu contul dvs., inclusiv parola dvs., precum și în ceea ce privește orice și întreaga activitate care poate avea loc în contul dvs., ca rezultat al faptului că nu ați reușit să păstrați aceste informații în condiții de confidențialitate și siguranță. Conveniți să notificați imediat platforma în legătură cu orice act de utilizare neautorizată a contului sau a parolei dvs., sau cu privire la orice alt act de încălcare a securității contului. Puteți fi considerat răspunzător în caz de pierderile suportate de platformă, comercianții profesioniști sau orice alt asemenea utilizator sau vizitator al Site – ului, pe motiv că altcineva vă folosește numele de utilizator, parola sau contul ca rezultat al faptului că nu ați reușit să păstrați informațiile referitoare la cont în condiții de confidențialitate și securitate.

Nu aveți voie să folosiți numele de utilizator, parola sau contul unei alte persoane în niciun moment, fără permisiunea și aprobarea exprese din partea titularului respectivului nume de utilizator, parole sau cont. MobileShop nu poate fi și nu va fi responsabilă în caz de niciun fel de pierdere sau daună ce rezultă din faptul că nu ați reușit să respectați aceste obligații.

Fiecare utillizator declară, garantează și convine asupra faptului că (a) asemenea respective informații, fie că au fost furnizate în decursul procesului de înregistrare, fie ulterior prin continuarea utilizării Site –ului, sunt adevărate, precise, la zi și au caracter complet, precum și că (b) veți menține și veți modifica cu promptitudine (cel puțin în decurs de câteva zile de la respectiva modificare) toate informațiile relevante, pentru a le menține veridice, precise, la zi și complete.

IV CONTRACTUL DE VÂNZARE DINTRE VÂNZĂTOR ȘI CUMPĂRĂTOR

MobileShop nu se constituie parte în cadrul nici unui contract de vânzare încheiat direct între vânzător și cumpărător. Vânzătorul recunoaște faptul că este singurul responsabil în ceea ce privește realizarea contractului de vânzare încheiat cu cumpărătorul. În acest sens, MobileShop renunță la orice și întreaga responsabilitate.

Vânzătorul recunoaște și garantează faptul că încheie contractul de vânzare cu cumpărătorul și că în acest sens, își asumă respectarea tuturor prevederilor legislației în materie de consumatori, care se aplică în toate statele în care vânzătorul își livrează produsele.

Vânzătorul se angajează să respecte, în special acele prevederi cu privire la garanțiile legale sau exercitarea dreptului de retragere.

Vânzătorul se angajează să – i furnizeze cumpărătorului existent pe platforma respectivă toate informațiile relevante cu privire la produsele respective.

În orice eventualitate, vânzătorul garantează faptul că produsele  ce apar prezentate pe platformă sunt disponibile pe stoc și sunt gata de a fi expediate, în cazul existenței unei comenzi în termenul indicat de platformă.

În eventualitatea afișării unui preț incorect pe platforma respectivă, vânzătorul se angajează să contacteze platforma, care va contacta cumpărătorii respectivi, în termen de 24 de ore de la transmiterea alertei respective, și va rambursa comenzile anulate. Într – un astfel de caz, MobileShop nu poate fi în niciun caz considerată responsabilă pentru niciun fel de anulări ale comenzilor relevante.

V ÎMPUTERNICIREA PENTRU COLECTAREA PLĂȚILOR

Vânzătorul împuternicește MobileShop în mod expres, pentru colectarea tarifelor produselor achiziționate de cumpărător, pe platformă, în numele și în contul vânzătorului. Sumele astfel colectate nu sunt purtătoare de dobândă.

Vânzătorul se angajează să emită o factură cumpărătorului relevant, care trebuie să respecte reglementările relevante. Prin urmare, vânzătorul va purta răspunderea totală în ceea ce privește obligațiile ce – i revin în materie de facturare și consecințele acesteia din urmă în legătură cu aspectele legate de impozitare și în special, Taxa pe Valoare Adăugată. Dacă va fi cazul, vânzătorul se angajează să declare impozitul colectat, atunci când acesta devine scadent și recunoaște faptul că MobileShop nu poate fi considerată în niciun caz responsabilă în acest sens.

VI EFECTUAREA DE CUMPĂRĂTURI PE SITE

Comandarea unui produs de către cumpărătorul de pe platformă trebuie să respecte pașii stipulați în continuare:
în baza confirmării comenzii de către cumpărător, MobileShop, potrivit mandatului care i – a fost atribuit în condițiile Articolului cinci (V), va valida plata efectuată în numele și contul vânzătorului;
MobileShop își rezervă dreptul de a nu transmite comerciantului niciun fel de comandă care se consideră a avea caracter fraudulos.;
odată plasată comanda pe MobileShop.eu in numele și contul vânzătorului, MobileShop îi va recapitula comanda cumpărătorului pe email;
odată comanda respectivă validată de departamentul de prevenire a fraudelor din cadrul MobileShop, MobileShop îi va transmite vânzătorului în contul acestuia din urmă, detaliile comenzii ce urmează a fi procesate;
în baza unui aranjament prealabil în materie de livrare de către vânzător sau platformă, vânzătorul se angajează să pună respectivul produs la dispoziție pentru a fi expediat în deplină conformitate cu termenele limită comunicate pe platformă.

VII CONDIȚII DE NATURĂ FINANCIARĂ

Când confirmați o tranzacție pe Site, conveniți să vă obligați în virtutea respectivei tranzacții și să efectuați plata pentru aceasta din urmă.

 1. În cazul în care comandați ceva care devine indisponibil, înainte să poată să vă fie furnizat, singurul remediu existent este reprezentat de faptul că vi se va rambursa prețul de achiziționare.
 2. Se poate să vi se prezinte termeni adiționali în legătură cu o anumită cumpărătură, înainte de confirmarea tranzacției respective (cum ar fi termenii de expediție în cazul bunurilor tangibile). Acei termeni adiționali vor guverna și ei la rândul lor respectiva tranzacție.
 3. Chiar dacă folosim termeni de genul achiziție, cumpărare, vânzare, și comandă atunci când vorbim despre tranzacțiile referitoare la Credite, nu primiți niciun interes de participație în legătură cu acele articole.
 4. În baza unei împuterniciri în scopul colectării care i se va fi acordat de comerciant, Mobileshop va valida plata în numele unui anumit comerciant. Mai mult decât atât, MobileShop poate solicita informații suplimentare în materie de identificare și dovezi legate de adresa de livrare pe email sau prin orice alt mijloc disponibil. Aceste măsuri de securitate reprezintă un legământ, în ceea ce privește dorința noastră de a ne proteja clienții împotriva oricăror potențiale acte de fraudă. Până la îndeplinirea cerințelor adiționale în materie de identificare, MobileShop nu are datoria de a expedia comanda. În cazul în care în următoarele 15 zile nu se îndeplinește cerința cu privire la elementele adiționale în materie de identificare a Utilizatorului, MobileShop are dreptul să anuleze respectiva comandă. Termenii generali în materie de plată către MobileShop sunt după cum urmează: (termenii speciali în materie de efectuare a plății se pot menționa în scris)
 • Transfer bancar
 • Efectuarea plății prin PayPal
 • COD (Numerar la livrare)
 • Card de credit

Nu toate aceste modalități de plată sunt disponibile pentru toate produsele care se vând pe site – ul nostru.

Plata prin cardul de credit sau în numerar la livrare se limitează la o anumită sumă sau valoare totală, astfel că este posibil ca aceste modalități să nu fie disponibile pentru sume mai mari.

Opțiunea cu cardul de credit este disponibilă numai de la o adresă IP care vine dintr – un stat membru UE.

Plata la livrare se poate realiza numai în numerar, nu se poate efectua prin filă cec.

În cazul în care alegeți Transferul Bancar ca și modalitate de efectuare a plății, MobileShop vă va furniza instrucțiuni unice în materie de plată pentru comanda dvs. La momentul când vom fi primit plata, ceea ce în mod normal durează în medie două trei zile lucrătoare, de la momentul când plasați comanda, comanda dvs. va fi aprobată. Dacă plata dvs.. durează mai mult de trei zile lucrătoare, aveți obligația de a ne trimite o dovadă a efectuării plății, pentru ca respectiva dvs. comandă să  nu fie anulată, pe motiv că nu ați efectuat plata. De asemenea, produsul se poate vinde și poate să nu mai fie disponibil pe perioada dintre plasarea comenzii și primirea plății de către MobileShop.

În cazul în care plata (atunci când se alege transferul bancar, Paypal sau prin Card de credit), nu se regăsește în contul MobileShop în următoarele 5 zile de la plasarea comenzii, acest lucru înseamnă că Utilizatorul a anulat comanda și  nu mai dorește să – i fie livrată respectiva comandă.  

Produsele se vor livra în termen de 30 de zile de la momentul la care plata relevantă se va fi primit de MobileShop, sau în cazul în care se alege modalitatea de plată COD în 30 de zile de la momentul când s – a plasat comanda. Nici MobileShop și nici comerciantul nu vor fi responsabile în caz de întârzieri în materie de transport sau în caz de orice alte asemenea întârzieri datorate unei adrese incorecte a Utilizatorului.

VIII LISTA CU PRODUSELE DISPONIBILE

Produsele prezentate de comerciant pe platformă sunt reale, noi și disponibile pe stoc.

Disponibilitatea produselor se actualizează în fiecare zi.

Cumpărătorul va putea să verifice disponibilitatea în prezent în ceea ce privește un anumit produs, la momentul plasării comenzii (acestea vor fi cele mai recente informații – cantitățile se vor actualiza în fiecare zi).

Comerciantul recunoaște și garantează faptul că nu prezintă spre vânzare pe platforma respectivă niciun fel de produse care sunt interzise potrivit prevederilor legale aplicabile, sau a căror vânzare se supune unor reglementări specifice.

MobileShop își rezervă posibilitatea de a refuza vânzarea unui anumit produs care nu corespunde listei de produse vândute pe platformă.

IX EXPEDIERE – LIVRARE – CHELTUIELILE DE LIVRARE

MobileShop este partener oficial al UPS, GLS, TNT și DPD – cele mai renumite companii de expediere din lume. Expedierile se vor taxa la comerciant, în conformitate cu taxele curente și valabile și cu tarifele acestor companii profesioniste de servicii de curierat.

La primirea produsului, observarea faptului dacă produsul livrat este în totalitate conform cu cel care a fost comandat constituie responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului.

Cumpărătorul are obligația să verifice conținutul pachetului și starea în care se regăsesc bunurile la momentul livrării, pentru a putea raporta către curier orice posibile deficiențe sau daune în ceea ce privește produsele comandate și chiar ambalajul respectiv. În cazul în care Cumpărătorul are orice observații, sau consideră că respectivul conținut a fost avariat în timpul transportului, acesta are obligația de a raporta aceste aspecte curierului, fără niciun fel de întârziere, atunci când semnează documentul de transport relevant. Nici MobileShop nici vânzătorul nu vor fi considerați responsabili în caz de orice daune cauzate de transportator. Cumpărătorul are obligația de a semnala potențiala daună de la transportator și / sau Curier prin înregistrarea mențiunii în documentele de transport semnate imediat după livrare. Niciun fel de plângere ulterioară nu va fi luată în considerație.

În eventualitatea oricăror daune, a unui conținut lipsă sau a unei comenzi parțiale, Cumpărătorul are obligația de a menționa absolut toate aceste aspecte în mod clar într – un email pe care să – l transmită pe adresa warranty@mobileshop.eu în termen de 48 de ore de la livrare.

De la momentul la care pachetul pleacă de la depozit, MobileShop și comerciantul nu mai pot fi considerate responsabile în ceea ce privește timpul de livrare, daunele și / sau alte asemenea evenimente care pot avea loc în decursul procesului de transport.

MobileShop oferă posibilitatea cumpărătorului de a - și asigura întreaga expediere până ce produsele ajung la adresa acestuia din urmă.

Informațiile cu privire la estimarea timpului de livrare se pot găsi pe Site la momentul plasării comenzii. Timpul de livrare estimat are doar caracter informativ și  nu obligatoriu. MobileShop livrează toate comenzile în următoarele 30 de zile de la momentul când MobileShop primește plata, sau în cazul alegerii modalității de plată COD, de la plasarea comenzii respective.

MobileShop și comerciantul vor încerca în cazurile în care plata se confirmă până la orele CET 12 AM, ca respectiva comandă să se proceseze în aceeași zi. Timpul de livrare estimat în cazul produselor comandate se va calcula de la momentul când se începe pregătirea pachetului. Pregătirea comenzile se realizează de Luni până Vineri.

În eventualitatea în care produsul comandat a fost marcat, din întâmplare, ca fiind disponibil, dar în realitate acesta nu se află pe stoc, timpul de livrare se va prelungi iar MobileShop oferă posibilitatea cumpărătorului de a șterge sau anula respectiva comandă.

Fiecare expediere se livrează la adresa menționată de cumpărător la momentul când acesta va fi plasat comanda respectivă. MobileShop își rezervă dreptul de a solicita o dovadă a adresei respective, în scopul prevenirii actelor de fraudă sau de abuz de orice fel. Înainte de transmiterea dovezii relevante, MobileShop nu va începe pregătirea comenzii, iar în cazul în care dovada relevantă nu va fi furnizată în următoarele 5 zile de la solicitare, comanda se va anula în mod automat.

La recepționarea pachetului, cumpărătorul are obligația de a se asigura că nu există niciun element de avariere a pachetului respectiv. În caz contrar, acesta va fi responsabil să facă o plângere în scris către compania de transport, în termenul prevăzut de lege.

De la momentul când produsul părăsește depozitul, riscul se transferă celeilalte părți, așa cum apare aceasta definită în prezentul contract. MobileShop nu este responsabilă pentru niciun fel de întârziere ce apare pe parcursul livrării produselor. În acest caz, cumpărătorul are dreptul de a rezilia sau anula comanda, cu toate acestea el putând accepta noii termeni de livrare, dar sub nicio formă acesta nu va avea niciun fel de drept de a solicita nicio compensație sau nicio dobândă sau rambursare a banilor în caz de orice asemenea întârziere.

În cazul în care produsul comandat nu se livrează în cadrul perioadei de timp menționate, MobileShop trebuie să înceapă o investigație la compania de transport care a fost responsabilă cu livrarea produselor ce trebuiau expediate. În decursul acestei perioade de timp, MobileShop nu va lua niciun fel de decizie cu privire la această comandă a acestui client specific.

X GARANȚIILE VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul garantează conformitatea produselor cu reglementările aplicable, conformitatea ofertei de vânzare, conformitatea serviciului post – vânzare, că este autorizat să vândă produsele respective, că produsele sunt autorizate pentru vânzare și că nu sunt grevate de niciun drept al terților și că deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra elementelor stocate pe platformă și că se află în posesia tuturor autorizațiilor necesare pentru diseminarea acestora.

În eventualitatea oricărei dispute între vânzător și un cumpărător, MobileShop în calitate de intermediar va interveni astfel încât conflictul să se soluționeze cât mai rapid rezonabil posibil cu angajamentul față de un tratament corect și echitabil și cu respectul cuvenit pentru toate părțile implicate.

XI POLITICA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE FORMULAREA RECLAMAȚIILOR

Pentru a se folosi de beneficiile asigurate de Politica în ceea ce privește Formularea Reclamațiilor, cumpărătorul are obligația de a contacta departamentul asistență Mobileshop în formă scrisă și de a urma instrucțiunile care i se vor comunica. Produsele returnate fără o consultare prealabilă cu departamentul de asistență clienți se vor înapoia cumpărătorului pe propria cheltuială a acestuia din urmă. Produsele pe care cumpărătorul dorește să le returneze trebuie să fie primite de Mobileshop în termen de treizeci (30) de zile de la data la care pachetul respectiv a fost livrat către cumpărător.

Reclamații pe motiv de DOA (Decedat la sosire)

În cazul unei situații de tip DOA (decedat la sosire) aveți dreptul să returnați produsele în termen de 3 zile. Produsul se va considera ca fiind DOA dacă prezintă simptome cum ar fi nefuncționarea elementelor de hardware, funcționarea standard este împiedicată, la prima utilizare de la despachetarea produsului din cutie. În cazul în care considerați că produsul dvs. se încadrează la categoria DOA, vă rugăm să luați legătura cu centrul de asistență MobileShop în următoarele 24 de ore de la livrarea pachetului. Centrul de asistență MobileShop vă va furniza instrucțiunile în materie de expediere pentru a ne returna imediat produsul, în aceeași stare ca cea în care l – ați primit, și pe propriul dvs. cost și risc. Notă: Dacă nu trimiteți în termenul stabilit pentru dvs. de centrul de asistență MobileShop, veți pierde dreptul de a ne returna dispozitivul. După primire, MobileShop va stabili dacă produsul se încadrează la DOA și vă va pune la dispoziție una dintre următoarele opțiuni:

 1. Înlocuire: Același produs pe care l – ați comandat vi se va expedia pe cheltuiala comerciantului. În același timp, MobileShop va acoperi costurile de returnare ale clientului, până la suma de 20 Euro pe expediere.
 2. Rambursare: vi se va rambursa în totalitate suma relevantă, inclusiv cheltuielile cu returnarea produselor (fără asigurarea respectivă). Costurile de expediere a produselor returnate se rambursează până în suma de 20 de Euro.

Reclamațiile cu privire la calitatea produselor

În cazul în care formulați o reclamație cu privire la calitatea unui anumit produs (probleme legate de afișaj, slot – uri, butoane hardware, etc.), în următoarele 14 zile de la livrarea Produsului, aveți obligația de a lua legătura cu departamentul de asistență MobileShop în formă scrisă. Centrul de asistență MobileShop vă va furniza instrucțiunile necesare în materie de expediere, în vederea returnării imediate a produsului respectiv către noi, în aceeași stare în care l – ați primit și dvs., și pe propria dvs.. cheltuială și pe propriul risc. Notă: Dacă nu trimiteți în termenul stabilit pentru dvs. de centrul de asistență MobileShop, veți pierde dreptul de a ne returna dispozitivul. Aveți obligația legală de a avea grijă în mod rezonabil de produsele respective, pe perioada cât acestea se află în posesia dvs. Sunteți responsabil cu toate daunele care vor apărea în ceea ce privește Produsul respectiv. Pachetul cu obiectele returnate trebuie să includă întregul conținut al pachetului și detalii scrise în legătură cu motivul unei asemenea returnări. Ulterior primirii Produsului respectiv, Mobileshop va stabili starea în care se regăsește produsul respectiv și vă va oferi una dintre următoarele opțiuni:

 1. Înlocuire: Același produs pe care l – ați comandat vi se va expedia pe cheltuiala comerciantului. În același timp, MobileShop va acoperi costurile de returnare ale clientului, până la suma de 20 Euro pe expediere.
 2. Rambursare: vi se va rambursa în totalitate suma relevantă, inclusiv cheltuielile cu returnarea produselor (fără asigurarea respectivă). Costurile de expediere a produselor returnate se rambursează până în suma de 20 de Euro.
 3. Service: veți fi redirecționat către cel mai apropiat centru de service (service din cadrul brand – ului oficial, service autorizat și oficial Mobileshop sau alt asemenea service). Service – ul se va acorda în mod gratuit.

Reclamațiile cu privire la produsele livrate

În cazul în care formulați orice reclamație cu privire la faptul că ați primit un produs diferit față de modelul de produs comandat, vă recomandăm să nu deschideți și nici să nu utilizați respectivul produs care v – a fost livrat. Într – o asemenea situație, luați legătura cu centrul de asistență MobileShop în următoarele 3 zile calendaristice de la livrarea produsului respectiv. Aveți obligația de a contacta centrul de asistență MobileShop în formă scrisă. Centrul de asistență MobileShop vă va furniza toate instrucțiunile necesare în materie de expediere, pentru a ne returna imediat produsul în cauză, în aceeași stare ca și cea în care l – ați primit, pe propria dvs. cheltuială și pe propriul risc. Notă: Dacă nu trimiteți în termenul stabilit pentru dvs. de centrul de asistență MobileShop, veți pierde dreptul de a ne returna dispozitivul. Aveți obligația legală de a avea grijă în mod rezonabil de produsele respective, pe perioada cât acestea se află în posesia dvs. Sunteți responsabil cu toate daunele care vor apărea în ceea ce privește Produsul respectiv. Pachetul cu obiectele returnate trebuie să includă întregul conținut al pachetului și detalii scrise în legătură cu motivul unei asemenea returnări. Ulterior primirii Produsului respectiv, Mobileshop vă va oferi una dintre următoarele opțiuni:

 1. Înlocuire: Același produs pe care l – ați comandat vi se va expedia pe cheltuiala comerciantului. În același timp, MobileShop va acoperi costurile de returnare ale clientului, până la suma de 20 Euro pe expediere.
  1. Rambursare: vi se va rambursa în totalitate suma relevantă, inclusiv cheltuielile cu returnarea produselor (fără asigurarea respectivă). Costurile de expediere a produselor returnate se rambursează până în suma de 20 de Euro.

Prezenta politică nu se aplică în cazul în care clientul se face responsabil de interpretarea eronată a informațiilor oficiale, sau în cazul în care pachetul este deschis și se folosește produsul chiar dacă este evident faptul că acesta a fost incorect livrat. Într – o astfel de situație, clientul se va trata în conformitate cu politica în materie de Returnări.

Rambursările în cazul comenzilor achitate prin metoda Numerar la Livrare, se vor efectua strict prin conturile de PayPal. Cu toate acestea, costul cu serviciul COD nu este rambursabil pentru toate categoriile de reclamații.

Dacă nu se îndeplinesc toate aceste condiții, MobileShop nu vă va accepta reclamația făcută.

XII POLITICA ÎN DOMENIUL RETURNĂRILOR

Pentru a se folosi de beneficiile asigurate de Politica în ceea ce privește Returnările de Produse, cumpărătorul are obligația de a contacta centrul de asistență Mobileshop în formă scrisă și de a urma instrucțiunile care i se vor comunica. Departamentul de asistență clienți va informa cumpărătorul în legătură cu procedura care trebuie urmată și cu adresa poștală corectă pentru returnarea produselor respective. Produsele care se returnează fără o consultare prealabilă a departamentului de asistență clienți se vor înapoia cumpărătorului pe propria cheltuială a acestuia din urmă.

În cazul produselor returnate, clientul este responsabil cu returnarea produsului către noi în starea sa originală și cu costurile poștale suportate la momentul returnării produsului respectiv.

Aveți obligația să ne înapoiați produsele în exact aceeași stare, nefolosite, precum și în ambalajul original în care acestea au ajuns la dvs. (spre exemplu: căști, cabluri, instrucțiuni, etc.) fără referințe modificate și numere seriale ale produselor schimbate, precum și să aveți grijă în mod rezonabil de aceste produse și să vă asigurați de faptul că acestea sunt primite de către noi și că nu sunt avariate pe parcurs. Etichetele și întregul text de pe aceste etichete, precum și timbrele producătorilor trebuie să fie intacte. Veți purta răspunderea pentru toate daunele care se produc asupra produselor respective până ce acestea se vor fi primit de către MobileShop. În cazul în care nu respectați prezenta obligație, putem avea dreptul să vă acționăm în instanță pentru a vă solicita compensații.

Aveți dreptul de a returna produsele, sau de a schimba produsul respectiv cu un alt produs, în termen de 14 zile de la livrarea respectivelor produse. În cazul în care produsul returnat se înapoiază în aceeași stare (condiție nealterată), MobileShop vă va rambursa suma totală de achiziționare. Produsele deschise, folosite sau cele care se prezintă într – o stare modificată, se vor evalua în plus. În funcție de starea în care se vor regăsi acestea din urmă, și rambursarea se va reduce în mod proporțional. Comerciantul încearcă să descrie produsele cât mai precis cu putință. MobileShop nu poate garanta faptul că toate datele furnizate în materie de descrierea produsului sunt precise, complete, de încredere și că nu prezintă erori în procent de 100 %. În caz de orice întrebări cu privire la produsele de care sunteți interesat, vă rugăm să luați legătura cu departamentul nostru de servicii pentru clienți pentru a evita orice păreri greșite (în materie de culori, conținutul pachetului, limbaj, acoperirea de rețea, etc.). În cazul în care ați achiziționat un produs iar acesta totuși deviază de la cel pe care l – ați dorit, aveți posibilitatea de a returna respectivul produs, dar în stare nefolosită, și cu acordarea în scris în interiorul pachetului a motivelor pentru care ați returnat produsul. Într – o asemenea situație, MobileShop va rambursa tuturor clienților banii în valoarea echipamentelor returnate, dar fără costurile legate de expediere în ambele direcții – acestea vor constitui responsabilitatea clientului.

Mobileshop își rezervă dreptul de a efectua rambursări în termen de 30 de zile de la primirea articolelor returnate.

XIII GARANȚIE

Produsele vândute prin intermediul Site – ului se clasifică pentru două tipuri de garanții:

GARANȚIE – UE – 12- 24 de luni – „garanția producătorului" (în funcție de producător)

În Uniunea Europeană, în baza facturii în original, aveți dreptul la service pe o perioadă de un an / doi ani într – un atelier autorizat de service. În caz de funcționare necorespunzătoare a unui anumit produs, sau în caz de proastă funcționare, respectivul produs trebuie trimis direct la atelierul de service autorizat.

În eventualitatea în care un atelier autorizat de service va refuza să accepte un anumit produs pentru service, respectivul produs vi se va returna pe propria dvs. cheltuială.

GARANȚIA VÂNZĂTORULUI – 24 de luni de garanție gratuită oferită de vânzător.

Garanția Vânzătorului este acea garanție care se acordă din cauza unor limitări incluse în garanția oferită de producător sau pe motiv de alte asemenea limitări. Garanția în sine este garanția care se acordă pentru toate situațiile posibile de deficiențe în materie de hardware, care împiedică funcționarea standard în termen de 24 de luni. Garanția Vânzătorului acoperă aceleași probleme ca și Garanția UE.  Vă rugăm să luați legătura cu centrul de asistență Mobileshop la adresa: warranty@mobileshop.eu, iar agentul nostru responsabil cu asistența vă va oferi toate detaliile necesare în materie de expediere către cel mai apropiat atelier service autorizat. Costurile de expediere către atelierul de service (o singură direcție) vor fi acoperite de client.

GARANȚIA NU ACOPERĂ (în ambele cazuri, atât în cazul GARANȚIEI UE, cât și în cazul GARANȚIEI VÂNZĂTORULUI):

 • Înlocuirile de accesorii (baterii, căști, încărcătoare, cabluri, CD-uri, carduri de memorie, etc.).
 • Daunele și alte asemenea consecințe care pot apărea dacă produsul se utilizează în mod necorespunzător și inadecvat. Clienților li se recomandă să - și acorde timpul necesar pentru lecturarea cu atenție a instrucțiunilor privind utilizarea adecvată a tuturor produselor.
 • În cazul în care produsele sunt depozitate în mod necorespunzător, și nu în conformitate cu instrucțiunile furnizate de producător.
 • Daunele și alte asemenea consecințe care pot apărea drept urmare a acțiunilor de reparație, sau a altor asemenea acte de implicare din partea unui atelier de service neautorizat.
 • Daunele și alte asemenea consecințe care rezultă din influențe de ordin extern (cum ar fi toate tipurile de accidente sau alte asemenea dezastre naturale).
 • Daunele aduse dispozitivelor rezistente la apă, cauzate de introducerea acestora în apă sărată sau cu clor.
 • Daunele mecanice, daunele cauzate de o forță extraordinară, daunele cauzate prin faptul că nu s – a avut grijă în mod corespunzător de produsele respective
 • Daunele despre care clientul a fost informat mai înainte de livrarea produsului în cauză
 • Daunele cauzate prin folosirea produsului în condiții improprii
 • Daunele cauzate de apă
 • Daunele cauzate prin folosirea unor suplimente neoficiale pentru produs, daunele cauzate de asamblarea de către un neprofesionist.

Nici comerciantul și nici MobileShop nu vor fi responsabile în cazul în care producătorul sau atelierul autorizat de service vor refuza să accepte garanția în baza unuia dintre motivele expuse mai sus.

În cazul în care garanția va fi refuzată, veți primi o ofertă de reparare a produsului respectiv. În cazul în care veți refuza această ofertă, tot vi se pot impune cheltuielile de ordin administrativ. În eventualitatea în care acceptați oferta care vi s – a propus, aveți obligația de a achita valoarea totală a reparației respective.

În cazul în care garanția UE nu acoperă costul service – ului de reparație – problema dvs. va fi rezolvată de garanția Vânzătorului. Trebuie să luați legătura cu departamentul de asistență clienți din cadrul MobileShop, iar aceștia vă vor furniza toate instrucțiunile necesare cu privire la locația unde să trimiteți produsul. Ulterior recepționării produsului și stabilirii stării în care se regăsește acesta din urmă, vi se va oferi una dintre următoarele opțiuni:

 • Service: veți fi redirecționat către cel mai apropiat atelier de service autorizat (brand-ul oficial sau alt asemenea atelier service autorizat).
 • Înlocuire: Produsul pe care l – ați comandat vi se va expedia pe cheltuiala comerciantului.
 • Rambursare: vi se va rambursa în totalitate suma cheltuită, inclusiv cheltuielile de expediere (fără asigurare). Costurile legate de expedierea produselor returnate se rambursează în limita a 20 de Euro.

Alegerea uneia dintre următoarele opțiuni constituie dreptul MobileShop, care desfășoară procedura relevantă în materie de garanție în numele comerciantului.

Clientul are obligația să raporteze defecțiunea produsului în formă scrisă, prezentând defectul respectiv. În cadrul procesului verbal de formulare a plângerii respective, clientul trebuie să - și furnizeze adresa de contact, numărul de telefon și adresa de email. MobileShop nu se face responsabilă pentru niciun fel de inadvertențe stipulate de client în cadrul reclamației formulate și nu răspunde pentru imposibilitatea de livrare a produsului către client în cazul în care s – a furnizat o adresă greșită sau inexactă.

Până ce MobileShop nu va avea toate informațiile necesare, procedura cu privire la reclamații nu se va iniția. În cazul în care clientul nu furnizează informațiile lipsă sau părțile lipsă din produsul respectiv, reclamația se va considera ca fiind nejustificată.

În cazul în care produsul este menit să conțină parole, clientul are obligația să notifice parolele respective în cadrul reclamației relevante, sau să le înlăture înainte de livrarea produsului respectiv. În cazul în care nu va face acest lucru, data de începere a procedurii privind reclamația relevantă se va amâna până în ziua în care se vor livra codurile de acces și parolele cu privire la produsul în cauză.

MobileShop nu răspunde pentru daunele cauzate datelor și programelor din cadrul produselor în cazul reclamațiilor. Astfel, clientului i se recomandă să efectueze o copie de backup pentru toate datele și programele din produsul respectiv transmis pentru reclamație.

Dacă produsul nu ne este trimis înapoi în termenul stabilit de centrul de asistență MobileShop, clientul pierde dreptul de a ne returna dispozitivul. Aceasta se aplică ambelor tipuri de garanție.

XIV CONFIDENȚIALITATE

Prin utilizarea Site – ului, recunoașteți și sunteți de acord cu faptul că transmisiunile pe Internet nu sunt niciodată complet sigure și confidențiale. Înțelegeți că orice informație sau mesaj pe care îl transmiteți către Site poate fi citit sau interceptat de alte persoane, chiar dacă există o notificare specială cu privire la faptul că o anumită transmisie este criptată.

Informațiile referitoare la plată sunt securizate prin criptări la nivel de bancă (Procesoare de Plată și PayPal) protocolul SSL, MobileShop nu intră în contact cu asemenea informații confidențiale.

Când vă creați numele de utilizator MobileShop, când achiziționați un produs, putem colecta o gamă largă de informații, inclusiv numele dvs., adresa dvs. de corespondență, numărul de telefon, adresa de email și preferințele în materie de contact. Mai mult decât atât, MobileShop îi poate solicita Clientului să furnizeze documentele adiționale necesare, precum: dovada adresei, cardul de identitate, etc. Faptul că MobileShop își menține dreptul de a impune anumite măsuri de siguranță reprezintă o promisiune a dorinței noastre de ne proteja clienții împotriva oricăror potențiale situații de fraudă. Dacă nu se îndeplinește această condiție, MobileShop își menține dreptul de a anula comanda, sau de a amâna livrarea până ce condiția anterior menționată se va fi îndeplinit.

Atunci când împărtășiți conținutul cu famillia și prietenii, folosindu – vă de produsele MobileShop, când transmiteți certificate cadou și produse, MobileShop poate colecta informațiile pe care le furnizați în legătură cu celelalte asemenea persoane, cum ar fi numele acestora, adresa de corespondență, adresa de email și numărul de telefon.

Prin înregistrarea ca și utilizator pe Site în calitate de persoană în virtutea Legii 122/2013 Coll. cu privire la protecția datelor cu caracter personal, prin prezenta vă acordați în mod voluntar consimțământul în conformitate cu § 11 din lege, în ceea ce privește prelucrarea și stocarea tuturor datelor dvs. cu caracter personal în limitele ariei de acoperire a datelor cu caracter personale pe care dvs. în calitate de utilizator permiteți Site – ului să le prelucreze și în limitele ariei de acoperire a datelor de caracter personal pe care le dezvăluiți în mod voluntar prin intermediul Site –ului, în scopul necesar pentru a vă fi livrate produsele respective, în scopuri de marketing către Morning Ideas s.r.o. cu sediul social situat la adresa din: Klincová 35 Bratislava 821 08.

În continuare certific acuratețea, caracterul veridic și oportunitatea respectivelor date cu caracter personal furnizate.

Acest consimțământ se poate revoca în orice moment, prin transmiterea unei notificări prin intermediul unei scrisori către sediul central la adresa de corespondență: Morning Ideas s.r.o. cu sediul social situat la adresa din: Klincová 35 Bratislava 821 08, sau pe cale electronică, transmițând o notificare la adresa de email info@mobileshop.eu.

În cazul opțiunilor, exercitarea drepturilor în virtutea prevederilor § 28 și următoarele, Legea I stipulează în acest context ca persoana relevantă să ia legătura cu operatorul numai la adresa menționată mai sus.

MobileShop este capabilă să prelucreze datele cu caracter personal ale Utilizatorului până la momentul revocării consimțământului cu privire la prelucrarea respectivă, iar după solicitarea acestuia, asigură blocarea acestor date și dispunerea de acestea în virtutea Legii; cu condiția ca prin acest lucru să nu se aducă atingere sau niciun fel de prejudiciu prevederilor în materie de prelucrare obligatorie sau arhivare a datelor cu caracter personal, în virtutea legislației specifice. MobileShop se asigură că transmiterea datelor cu caracter personal în statele membre UE sau în statele care sunt parte din Acordul cu privire la Zona Economică Europeană, ia în considerație măsurile de protecție adecvate în ceea ce privește drepturile și interesele legitime ale persoanelor vizate.

Politica în materie de cookie – uri

MobileShop folosește cookie- uri – mici fișiere text plasate pe browser – ul dvs. pentru a ajuta site – ul să furnizeze o experiență a utilizatorului la un nivel superior. În general, cookie – urile se utilizează pentru a reține preferințele utilizatorilor, pe care MobileShop le poate lectura în timpul unor vizite ulterioare. Vânzătorul este informat și recunoaște faptul că instalarea cookie – urilor este esențială pentru calitatea sa de membru pe platformă și că orice ștergere a acestora ar conduce la incapacitatea sa de a - și accesa contul.

MobileShop colectează datele cu caracter personal de la cumpărători atunci când aceștia se alătură platformei și comunică aceste date vânzătorului la momentul confirmării comenzii, pentru ca vânzătorul să poată executa contractul de vânzare. Vânzătorul se angajează să trateze elementele și informațiile livrate de MobileShop în condiții de strictă confidențialitate. Acest angajament în materie de confidențialitate va rămâne în vigoare și ulterior încetării calității de membru a vânzătorului pe platforma respectivă, pe o perioadă de doi (2) ani.

XIV DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

MOBILESHOP NU PROMITE FAPTUL CĂ SITE – UL SAU ORICE CONȚINUT, SERVICIU SAU CARACTERISTICĂ DE PE SITE NU VOR PREZENTA NICIUN FEL DE ERORI SAU VOR FUNCȚIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERI, SAU CĂ SE VOR REMEDIA ORICE DEFECȚIUNI, SAU CĂ FAPTUL CĂ UTILIZAȚI SITE – UL VĂ VA ASIGURA ANUMITE REZULTATE SPECIFICE. SITE – UL ȘI CONȚINUTUL SE LIVREAZĂ „CA ATARE” ȘI ”AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”. TOATE INFORMAȚIILE FURNIZATE PE SITE SE SUPUN MODIFICĂRII FĂRĂ NICIO NOTIFICARE PREALABILĂ.

MOBILESHOP NU POATE SĂ ASIGURE FAPTUL CĂ ORICE FIȘIERE SAU ALTE ASEMENEA DATE PE CARE LE DESCĂRCAȚI DE PE SITE NU VOR CONȚINE VIRUȘI SAU ALTE ASEMENEA CARACTERISTICI DISTRUCTIVE SAU DĂUNĂTOARE. MOBILESHOP DECLINĂ RESPONSABILITATEA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE TOATE GARANȚIILE, FIE ACESTEA EXPRESE FIE IMPLICITE, INCLUSIV ORICE GARANȚII ÎN MATERIE DE ACURATEȚE, LIPSA ACTELOR DE ÎNCĂLCARE, VANDABILITATE ȘI CARACTERUL POTRIVIT PENTRU ANUMITE SCOPURI.

MOBILESHOP DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE PENTRU ORICE ACTE, OMISIUNI ȘI CONDUITĂ A TERȚILOR ÎN LEGĂTURĂ CU, SAU CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE –ULUI RELEVANT ȘI A ORICĂROR ALTE SERVICII MOBILESHOP. VĂ ASUMAȚI RESPONSABILITATEA DEPLINĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UTILIZAREA SITE – ULUI ȘI A ORICĂROR ALTE LINK – URI CONEXE. SINGURUL DVS. REMEDIU ÎMPOTRIVA MOBILESHOP ÎN CAZ DE INSATISFACȚIE ÎN MATERIE DE SITE SAU DE CONȚINUTUL ACESTUIA DIN URMĂ ESTE REPREZENTAT DE ÎNCETAREA DE A MAI UTILIZA SITE – UL SAU ORICE ASEMENEA CONȚINUT. ACEASTĂ LIMITARE ÎN MATERIE DE REMEDII SE CONSTITUIE PARTE A ÎNȚELEGERII DINTRE PĂRȚI.

Declinarea responsabilității anterior menționată se aplică în caz de toate și orice daune, răspunderi sau situații de vătămare cauzate de orice neperformanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defectare, întârziere în funcționare, sau în transmisie, viruși de calculator, defectarea liniei de comunicație, furt sau distrugerea sau accesul neautorizat, sau modificarea, sau utilizarea, fie pe motiv de încălcare a contractului, sau în baza unui delict, sau prin acte de neglijență, sau din indiferent ce altă cauză.

MobileShop își rezervă dreptul de a întreprinde oricare dintre următoarele acțiuni, în orice moment, fără notificare prealabilă: (1) să modifice, să suspende sau să rezilieze funcționarea sau accesul la Site, sau la orice secțiune din acesta din urmă, indiferent de motiv; (2) să modifice sau să schimbe Site –ul, sau orice parte din acesta din urmă, și orice alte politici sau termeni aplicabili; și (3) să întrerupă funcționarea Site – ului, sau a oricărei secțiuni din acesta din urmă, după cum va fi necesar pentru realizarea unor acțiuni de mentenanță de rutină sau mai speciale.

XV LIMITAREA RĂSPUNDERII

Comerciantul este singurul responsabil în ceea ce privește informațiile legate de produsul acestuia din urmă care se oferă prin intermediul platformei, realizarea contractului de vânzare încheiat cu cumpărătorul și conformitatea activității sale cu reglementările aplicabile. Comerciantul este singurul responsabil în ceea ce privește calcularea, colectarea și posibila achitare a taxelor, impozitelor și / sau a impozitelor vamale ce se pot aplica în acest caz.

Comerciantul poate să garanteze cumpărătorului numai următoarele aspecte: conformitatea produselor cu reglementările aplicabile, conformitatea informațiilor preliminare încheierii contractului, disponibilitatea produselor, conformitatea cu oferta de produse și cu termenii în materie de performanță, conformitatea serviciului post – vânzare și faptul că deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra articolelor stocate pe platformă.

În eventualitatea în care se constată orice inadvertență sau orice eroare, comerciantul se angajează să informeze MobileShop și să le remedieze fără întârziere.

Comerciantul este liber să stabilească prețul de vânzare a produselor de pe platformă.

Dată fiind calitatea de membru a vânzătorului pe platforma respectivă, se poate ca Mobile Shop să apeleze la comerciant pe email, indiferent de motiv, și în special în eventualitatea unei dispute între comerciant și un cumpărător sau un terț, și care poate fi adusă în atenția MobileShop. În astfel de situații, comerciantul se angajează să – i răspundă companiei MobileShop și cumpărătorului sau terțului interesat, în termen de 24 de ore. În absența unui răspuns în cadrul perioadei de timp anterior menționate, MobileShop își rezervă posibilitatea de a rambursa comanda care constituie obiectul disputei respective și / sau de a bloca plata sumelor achitate în contul comerciantului până la soluționarea disputei respective. Suma rambursată se va deduce din valoarea sumei scadente și datorate, sau care urmează a fi scadentă și datorată de MobileShop comerciantului  în virtutea mandatului privind colectarea plăților.

MobileShop în calitate de gazdă pe platforma respectivă nu poate fi considerată responsabilă pentru niciun fel de informații plasate online de către comercianții respectivi. MobileShop nu se supune nici unei obligații generale de monitorizare a informațiilor care sunt stocate, sau nici unei alte asemenea obligații generale de a investiga fapte sau evenimente care indică orice fel de activități ilegale. Atunci când i se vor aduce la cunoștință orice asemenea activități, MobileShop se va angaja să șteargă orice asemenea informații postate online pe platformă de către respectivul comerciant.

MobileShop se angajează să implementeze toate mijloacele aflate la dispoziția sa pentru furnizarea serviciilor care constituie obiectul prezentelor Termeni și Condiții, prin aceasta înțelegându – se intermedierea tehnică dintre comerciant și cumpărător și realizarea mandatului cu privire la colectarea plăților.

MobileShop nu poate garanta accesibilitatea în mod constant și funcționarea adecvată a platformei relevante.

XVI DESPĂGUBIRE

Sunteți de acord să despăgubiți și să considerați nevinovați atât Mobileshop, cât și funcționarii, directorii, acționarii, predecesorii, succesorii acestora, angajații, agenții, sucursalele și companiile afiliate, în caz de orice solicitări, pierderi, revendicări sau cheltuieli (inclusiv onorariile avocațiale), formulate împotriva MobileShop de către orice terț din cauza, sau care pot apărea ca rezultat al sau în legătură cu faptul că utilizați Site - ul.

XVII ÎNCĂLCAREA PREZENTELOR TERMENI ȘI CONDIȚII

MobileShop poate dezvălui orice informație pe care o deținem în legătură cu dvs. (inclusiv detaliile de identitate), dacă vom stabili că un astfel de act de dezvăluire este necesar în legătură cu orice investigație sau plângere în legătură cu faptul că utilizați Site – ul, sau pentru a identifica, sau intenta un proces legal împotriva unei persoane care poate cauza un prejudiciu sau care poate interfera (fie în mod intenționat, fie fără intenție), cu drepturile de proprietate ale MobileShop, sau cu drepturile de proprietate ale vizitatorilor sau utilizatorilor Site – ului respectiv. MobileShop își rezervă dreptul ca în orice moment să dezvăluie orice informații pe care MobileShop le poate considera necesare, pentru respectarea oricărei legi aplicabile, a oricărei reglementări, procedură legislativă sau solicitare guvernamentală în acest sens. În același timp, MobileShop vă poate divulga oricare dintre informațiile pe care le deține cu privire la persoana dvs., atunci când MobileShop hotărăște faptul că legislația aplicabilă impune sau permite un asemenea act de dezvăluire, inclusiv schimbul de informații cu alte companii sau organizații în scopul protecției împotriva oricărui tip de fraudă.

Prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord cu faptul că MobileShop poate păstra orice transmisie sau comunicare efectuată de dvs. către MobileShop prin intermediul Site – ului, sau orice serviciu oferit pe sau prin intermediul Site – ului relevant, și că poate divulga astfel de date dacă i se va impune acest lucru în virtutea legislației relevante, sau dacă MobileShop decide că o asemenea păstrare sau divulgare  este necesară în mod rezonabil pentru (1) a respecta procedurile legale relevante, (2) a pune în aplicare prezentele Termeni și Condiții, (3) a răspunde revendicărilor potrivit cărora astfel de date încalcă drepturile celorlalte persoane, sau (4) a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța personală a MobileShop, a angajaților acesteia din urmă, a comercianților, utilizatorilor, sau vizitatorilor Site –ului relevant, precum și a publicului în general.

Conveniți asupra faptului că MobileShop poate, la libera alegere și fără nicio notificare prealabilă în acest sens, să vă rezilieze accesul la Site și / sau să vă blocheze accesul la Site pe viitor, dacă hotărăște că ați încălcat prezentele Termeni și Condiții, sau orice alte acorduri sau linii directorii ce pot fi asociate cu faptul că utilizați Site – ul. În continuare sunteți de acord că orice act de încălcare din partea dvs. a prezentelor Termeni și Condiții va constitui un exemplu de practică ilegală și inechitabilă în afaceri, și va prejudicia MobileShop în mod iremediabil, fapt pentru care daunele pecuniare ar fi inadecvate, și sunteți de acord ca MobileShop să obțină orice măsuri punitive sau orice alte asemenea remedii echitabile pe care MobileShop le poate considera necesare sau corespunzătoare în orice asemenea situații. Toate aceste remedii vor veni în completarea oricăror altor remedii la care poate avea dreptul MobileShop în virtutea legislației sau a echității.

Conveniți asupra faptului că MobileShop poate, la libera alegere și fără nicio notificare prealabilă în acest sens, să vă rezilieze accesul la Site, în baza unei cauze relevante, care include (dar nu se limitează la) (1) solicitări din partea legiuitorilor sau a altor agenții guvernamentale, (2) o solicitare din partea dvs. (ștergeri de conturi prin auto – inițiere), (3) discontinuitatea sau modificarea semnificativă a Site – ului, sau a oricărui alt Serviciu oferit pe sau prin intermediul Site – ului respectiv, sau (4) orice probleme sau aspecte tehnice neașteptate.

În cazul în care MobileShop intentează orice acțiune în instanță împotriva dvs. ca rezultat al faptului că ați încălcat prezentele Termeni și Condiții, MobileShop va avea dreptul să recupereze de la dvs., iar dvs. conveniți să achitați, toate onorariile avocațiale și costurile asociate cu respectiva acțiune în instanță, în plus față de orice alt remediu care i se va acoda companiei MobileShop. Sunteți de acord că MobileShop nu va răspunde față de dvs., sau față de nicio terță parte, în caz de rezilierea accesului dvs. la Site, drept rezultat al oricărui act de încălcare a prezentelor Termeni și Condiții.

XVIII MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

MobileShop își rezervă dreptul să  modifice, să întârzie, sau să înceteze definitiv serviciul furnizat prin intermediul Site – ului, precum și prezentele Termeni și Condiții, în orice moment, și mai mult decât atât, să modifice sau să șteargă conținutul Site – ului în orice moment, fără nicio notificare prealabilă în acest sens.

MobileShop își rezervă de asemenea, dreptul de a refuza să vă furnizeze serviciile de pe Site, în special în eventualitatea în care felul în care vă folosiți de aceste servicii contravine cu conținutul prezentelor Termeni și Condiții, precum și cu Politica în materie de Confidențialitate, sau dacă intră în confllict cu interesele MobileShop sau ale comerciantului.

XIX LEGISLAȚIA APLICABILĂ, ASPECTE DIVERSE

Prezentele Termeni și Condiții trebuie interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legislația din Slovacia, în special prevederile Codului Comercial nr. 513/1991 Col. iar în cazul în care cumpărătorul se consideră a avea calitatea de consumator, se vor aplica prevederile Codului Civil nr. 40/1964 Col. Instanțele competente din Slovacia vor deține jurisdicția exclusivă în caz de orice dispută ce poate apărea în legătură cu prezentele Termeni și Condiții. În cazul în care orice parte sau prevedere din prezentele Termeni și Condiții se va considera a avea un caracter ilegal, a nu fi valabilă sau a fi inaplicabilă, respectiva parte se va considera ca fiind independentă de prezentele Termeni și Condiții și  nu va avea niciun fel de impact asupra valabilității și aplicabilității restului prevederilor relevante. Prezentele Termeni și Condiții au fost întocmite în limba engleză. Prezentele Termeni și Condiții constituie singurii termeni dintre comerciantul de pe platformă și cumpărător, iar relația dintre aceștia din urmă va fi reglementată numai în virtutea acestor termeni. Prezentele Termeni și Condiții înlocuiesc orice și toate acordurile anterioare sau din prezent, sau toate celelalte declarații, garanții și înțelegeri relevante. În măsura în care orice aspect din cadrul conținutului de pe Site, sau care se asociază cu conținutul Site – ului intră în conflict cu, sau nu este în concordanță cu prezentele Termeni și Condiții, acestea din urmă vor prevala, dacă nu se interzice acest lucru prin lege. Titlurile Secțiunilor sau sub – secțiunilor din cadrul prezentelor Termeni și Condiții, apar doar în scop informativ și nu sunt menite să influențeze în niciun fel interpretarea nici unei prevederi din cadrul prezentelor Termeni și Condiții. În cazul în care MobileShop nu pune în aplicare orice prevedere din cadrul prezentelor Termeni și Condiții, acest lucru nu se va considera drept un act de renunțare la respectiva prevedere, și nici la dreptul acesteia de a pune în aplicare respectiva prevedere.

Ultima actualizare: 9 iunie 2020

 

Utilizăm cookie-uri pentru a Vă îmbunătăți experiența. Continuând să vizitați acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.  Politica cookie-urilor