ZÁRUKA A SERVIS PO ZAKÚPENÍ VÝROBKU

Výrobky predávané cez Stránku sa delia do nasledujúcich dvoch kategórií záruky:

EU ZÁRUKA – O12 až 24-mesačná "záruka výrobcu" (v závislosti od konkrétneho výrobcu)

V rámci Európskej únie máte s pôvodnou faktúrou nárok na jednoročný servis v autorizovanom servisnom stredisku. V prípade nesprávnej činnosti výrobku alebo poruchy sa výrobok zasiela priamo do autorizovaného servisného strediska.

Ak autorizované servisné stredisko odmietne prijať nejaký výrobok na servis, takýto výrobok bude zaslaný späť vám na vaše náklady.

ZÁRUKA PREDAJCU –24-mesačná bezplatná záruka poskytovaná našim internetovým obchodom.

Záruka predajcu je zárukou poskytovanou kvôli určitým obmedzeniam záruky výrobcu a iným obmedzeniam. Záruka je sama o sebe pre všetky zlyhania hardvéru, ktoré bránia základnej prevádzkyschopnosti v priebehu 24 mesiacov. Záruka predajcu pokrýva rovnaké problémy ako EU záruka. MobileShop má v niektorých krajinách (Francúzsko, Slovinsko) vytvorenú sieť servisných stredísk. Ak sa vo vašej krajine nenachádza servisné stredisko, potrebné je aby ste sa obrátili na našu zákaznícku podporu na warranty@mobileshop.eu a obchodný zástupca vám poskytne všetky potrebné prepravné informácie na odoslanie do najbližšieho servisného strediska. Náklady na prepravu do servisného strediska (jedným smerom) hradí zákazník.

Pre získanie informácií ohľadne záruky a servisu po zakúpení výrobku saobracajte na náš útvar zákazníckej podpory (Customer Support) od pondelka do piatka v čase od 8:30 hod do 14:30 hod SEČ.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE (v prípade EU ZÁRUKY aj v prípade ZÁRUKY PREDAJCU) na nasledujúce okolností:

 • Výmena príslušenstva (batérie, slúchadlá, nabíjačka, CD disky, pamäťové karty, atď.).
 • Poškodenia a iné následky, ktoré môžu nastať, ak sa výrobok používa neprimerane a nevhodne. Zákazníkom sa odporúča, aby si vyhradili čas a pozorne prečítali návody na správne použitie všetkých výrobkov.
 • Ak sú výrobky skladované nesprávne a nie v súlade s pokynmi výrobcu.
 • KPoškodenia a iné následky, ktoré môžu vyplývať z opráv či iných zásahov neautorizovaného servisného strediska.
 • Poškodenia a iné následky spôsobené vonkajšími vplyvmi (ako napríklad všetky typy nehôd či prírodných pohrôm).
 • Poškodenie vodotesných zariadení spôsobené ponorením do slanej alebo chlórovanej vody.
 • Mechanické poškodenia a škody spôsobené zásahom vyššej moci, poškodenia spôsobené nedostatočnou starostlivosťou o tovar
 • Poškodenia, o ktorých bol zákazník informovaný pred doručením výrobku.
 • Poškodenia spôsobené použitím výrobku v nevhodných podmienkach.
 • Poškodenia spôsobené vodou.
 • Poškodenia spôsobené neštandardnými doplnkami k výrobku, poškodenia spôsobené neodbornou montážou

MobileShop NIE JE ZODPOEDNÝ v prípade neuznania záruky zo strany výrobcu alebo oficiálneho servisného strediska z ktoréhokoľvek vyššie uvedeného dôvodu.

V prípade neuznania záruky vám výrobca, resp. servisné stredisko predloží ponuku na opravu výrobku. V prípade, že odmietnete túto ponuku, výrobca má právo od vás požadovať, aby ste mu uhradili administratívne výdavky. Ak prijmete ponuku, ste povinný/á zaplatiť výrobcovi celkové náklady na opravu.

V prípade, kedy EU záruka sa nevzťahuje na opravu - váš problém bude riešený zárukou predávajúceho. Budete musieť kontaktovať zákaznícku podporu MobileShop a náš podporný tým vám podá všetky pokyny kam máte odoslať výrobok. Po obdržaní MobileShop zistí stav výrobku a ponúkne vám jednu z nasledujúcich možností:

 • Servis: budete presmerovaný/á na najbližšie servisné stredisko (oficiálny značkový servis, oficiálny MobileShop servis alebo iný).
 • Výmena: Rovnaký výrobok , ktorý ste si objednali, bude vám odoslaný na náklady MobileShop.
 • Vrátenie peňazí: bude vám vrátená celá suma vrátane nákladov na vrátenie (s výnimkou poistného). do výške 20eur.

Právo výberu možnosti je na strane MobileShop.

Všeobecný reklamačný postup

Zákazník môže písomne nahlásiť vadu výrobku s jej opisom. V reklamačnom protokole uvedie svoju kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. MobileShop nezodpovedá za prípadné nepresnosti, ktoré zákazník uvedie v reklamácii a nezodpovedá ani za nemožnosť doručenia výrobku zákazníkovi v prípade poskytnutia falošnej či nepresnej adresy.

Zákazník je povinný zaslať s výrobkom všetky súvisiace doklady. MobileShop nezaháji reklamačný postup pokým nebude mať k dispozícii všetky doklady. V prípade, že zákazník nedodá chýbajúce doklady, potom reklamácia výrobku sa bude považovať za neopodstatnenú.

Ak je výrobok riešený tak, aby obsahoval heslá, potom je zákazník povinný oznámiť v reklamácii príslušné heslá, alebo ich pred doručením výrobku odstrániť. V prípade, že tak neučiní, začiatok reklamačného postu sa odkladá až do dňa doručenia hesiel a prístupových kódov k výrobku.

V prípade reklamácie MobileShop nezodpovedá za poškodenie dát a programov vo výrobku. V tejto súvislosti odporúčame zákazníkovi vyhotoviť si záložnú kópiu všetkých dát a program výrobku odoslaného na základe reklamácie.

Na zlepšenie tvoj skúseností používame cookies. Pokračovaním v návšteve týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie.  Pravidlá pre súbory cookie